De flesta företag som skickar eller transporterar farligt gods omfattas av kravet på examinerad säkerhetsrådgivare.

Vi erbjuder er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg. Vi går igenom ert företag och analyserar era behov. Vi utbildar företagsledning och övrig personal utifrån ert behov. Vi hjälper er att införa kontrollförfaranden för att säkerställa att farligt gods hanteras på rätt sätt. Vi gör rutiner och checklistor för er hantering. Vi hjälper er med nödåtgärdsplan, utredningar vid incidenter och föreslår åtgärder för att minska risken för olyckor. Vi sammanfattar er verksamhet i en årsrapport.

För enmans och fåmansföretag eller företag med liten farligt godsverksamhet gör vi specialanpassade lösningar.

© 2004 - 2021 Svenska Miljöhjälpen AB      Box 368      751 06 Uppsala      Tel / Fax: 018 - 375 170      Mobil: 070-54 20 903      E-post: info@miljohjalpen.se