Riskavfall

Vi hjälper dig att ta hand om ditt riskavfall i mälarregionen. Vi hämtar riskavfall, smittförande avfall och lågradioaktivt avfall.

Riskavfallsemballage, dunkar, superabsorbenter
Vi levererar riskavfallsemballage, dunkar, superabsorbenter och etiketter över hela Sverige.

Behöver du hjälp att få skrivna instruktioner, utbildning eller ordning på hanteringen är du välkommen att kontakta oss.

Vi bygger nu sidan RISKAVFALL.COM där du kan finna mera bilder och information. Den sidan är tänkt som en hjälp för dig som hanterar riskavfall och vi tar tacksamt emot dina synpunkter påinnehållet och informationen där.

© 2004 - 2021 Svenska Miljöhjälpen AB      Box 368      751 06 Uppsala      Tel / Fax: 018 - 375 170      Mobil: 070-54 20 903      E-post: info@miljohjalpen.se