Vi hjälper dig att ta hand om ditt farliga avfall så det blir rätt från början. Genom korrekt hantering och vår kunskap slipper du onödiga kostnader.

Vi tar hand om dina kemikalier, målarfärg, syror, baser, lösningsmedel, oljor, smittförande avfall, riskavfall och annat farligt avfall. Vi har alla tillstånd som behövs samt utbildad och uppdaterad personal. Vi säkerställer att transporten är korrekt enligt transportlagstiftningen ADR och att endast godkända transportörer utför transporterna samt att avfallet går till godkända behandlingsanläggningar. Vi kontrollerar mottagarnas och transportörernas tillstånd samt skriver alla erforderliga dokument. Vi kan hjälpa ert företag med dokumentering och redovisningsrutiner för avfallet så ni har de dokument som behövs för att visa tillsynsmyndigheten och som ett underlag till miljörapporten.

Fakta

Många företag sköter hanteringen själv men har bristande kunskaper. Företagen betalar därför ofta onödigt mycket på grund av sin felaktiga hantering. Flera företag som anlitar oss sparar kostnader och slipper arbetet med avfallet. Många företag saknar kunskap om att transport av farligt avfall omfattas av tillståndsplikt eller anmälan samt skyldighet att kontrollera tillstånd. Detta gäller inte bara kemiskt avfall utan även transport av elektronikskrot och lysrör. Många företag vet inte att man som avsändare eller transportör av farligt gods som regel är skyldig att ha en säkerhetsrådgivare.

© 2004 - 2021 Svenska Miljöhjälpen AB      Box 368      751 06 Uppsala      Tel / Fax: 018 - 375 170      Mobil: 070-54 20 903      E-post: info@miljohjalpen.se