Vi tar hand om farligt avfall.
Vi arbetar med återvinning och återanvändning.

Felaktig hantering kan kosta ditt företag pengar i onödan.

Låt oss hjälpa dig så slipper du hanteringen, du spar pengar och det blir rätt från början.

© 2004 - 2021 Svenska Miljöhjälpen AB      Box 368      751 06 Uppsala      Tel / Fax: 018 - 375 170      Mobil: 070-54 20 903      E-post: info@miljohjalpen.se